Görev Tanımı

PP4.7.GT.0110, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Berber

Kod: GT110

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversitemiz personel ve öğrencilerine saç ve sakal bakımı hizmeti vermek.
 • Berber salonunu ve çevresini temiz ve düzenli tutmak.
 • Mesleğin icrasında kullanılan alet ve edavatların rutin temizliğini yapmak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Bulunmamaktadır.

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.
 • Eğitim Merkezleri, meslek odaları veya MEB onaylı sertifikaya (Kalfalık, ustalık, usta öğretici vb.) sahip olmak.