Görev Tanımı

PP4.7.GT.0117, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Kimlik ve Otomasyon Ofisi Sorumlusu

Kod: GT117

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Günlük tahsilatların kontrolünü yaparak güvenli bir şekilde bankaya yatırılması sürecini koordine etmek.
 • Günlük turnike geçiş raporlarının takip ve kontrolünü yapmak.
 • Otomasyon sisteminde para yükleme pos ve KİOS (para yükleme cihazı) cihazlarının çalışıp çalışmadığını takip etmek.
 • Otomasyon sistemi üzerinde, yemek ücretlerinin unvan gruplarına göre kontrolünü yapmak ve sürekli güncel olmasını sağlamak.
 • Yemekhane turnikelerinin daima bakımlı ve çalışır durumda olmasını sağlamak.
 • Öğrenci ve personel kimliklerinin basım işini yapmak veya yaptırmak.
 • Yemekhane otomasyon sistemi üzerinde gerekli yetkilendirme ve bloke işlemlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak.
 • İhtiyaç halinde yemek fişi satışının yapılmasını sağlamak.
 • Yükleme noktalarındaki otomasyon görevlilerinin sevk ve idaresini yapmak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak.
 • Birim personeli ile yönetici arasındaki bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Beslenme Hizmetleri Birim Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az önlisans programlarından mezun olmak.