Görev Tanımı

PP4.5.GT.0133, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Koruma ve Güvenlik İdari Ofis Grup Şefi

Kod: GT133

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Personele ve öğrencilere araç amblemi dağıtımının ve takibinin yapılmasını sağlamak.
 • Özel servis araç takibinin ve kayıtlarının alınmasını sağlamak.
 • Nöbetlerle ilgili vardiya dönüşümlerinin planlanması, nöbetlerin yazılması ve görevlilere duyurulmasını sağlamak.
 • Üniversitemiz şikayet kutularının takibini yapmak.
 • Resmi günlerde bayrakların asılması ile ilgili gerekli takibi yaparak toplanma   süresinin organize edilmesini sağlamak.
 • Araçların bakım onarım ve temizliğini kontrol ederek takibini yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Koruma ve Güvenlik İdari Ofis Sorumlusu

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.
 • Özel Güvenlik Sertifikası sahibi olmak.