Görev Tanımı

PP1.3.GT.0142, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Kontenjan Ofisi Personeli

Kod: GT142

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • ÖSYM kontenjanlarını birimden talep etmek, senatoya sunmak, ÖSYM online sayfasına giriş yapmak, kontrol etmek ve onaylamak.
 • ÖSYM ek yerleştirme talebinde ÖSYM online sayfasında kesin kayıt sonrası boş kalan kontenjanların girişini yapmak, kontrol etmek ve onaylamak.
 • Lisansüstü program kontenjanlarını birimden talep etmek, kontrol etmek, senatoya sunmak, web sayfasında ilan etmek.
 • Yatay geçiş kontenjanlarını birimlerden talep etmek, kontenjanları kontrol ederek senatoya sunmak, YÖKSİS'e tanımlamak, YÖK ilan ettiğinde ÖİDB web sayfasında ilan etmek.
 • Uluslararası öğrenci kontenjanlarının birimlerden talep etmek, uygun görülenleri senatoya sunmak, YÖK'e bildirmek,  onaylandığında web sayfasında ilan etmek.
 • Kurum ve kuruluşlardan gelen staj kontenjanlarını ilgili birimlere göndermek.
 • Birimlerden gelen Özel öğrenci belgelerini kontrol ederek Senatoya sunmak, kabul edilenleri öğrencinin üniversitesine bildirmek.
 • ÇAP/YAP kontenjanlarını birimlerden talep etmek, senatoya sunmak ve senatoda onaylananları ÖİDB web sayfasında ilan etmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Akademik takvim ofisi personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.