Görev Tanımı

PP1.3.GT.0148, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Ders Kayıt ve Not İşlemleri Ofisi Sorumlusu

Kod: GT148

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Ders katalog ve müfredat menüsünde yapılacak güncellemelerin personele dağıtımını ve kontrolünü yapmak.
 • Ders kayıtlanma öncesi düzenlenen senaryonun sistem üzerinden test edilerek ders kayıtlanma sistemini aktif hale getirmek.
 • Ders kayıtlanma işlemleri sırasında öğrenci veya danışmanların yaşadığı problemlerde destek hizmetinin verilmesini sağlamak.
 • Ders kayıtlanma dönemi öncesi toplu transkript hesaplama işlemini yapmak.
 • Ders Ekle/Sil formlarının bilgi yönetim sistemine işlenmesini sağlamak.
 • Derslerin intibak notlarını, Not Bildirim, Not Düzeltme, Tek Ders Not Bİldirim, Ek Sınav Not Bildirim Formlarını, Yabancı Dil Muafiyet notlarını bilgi yönetim sistemine işlenmesini organize etmek.
 • Öğretim elemanlarının sisteme giriş yaptığı notların sistem üzerinden öğrencilere yansıtma işlemini yapmak.
 • Öğretim Elemanının kesin kayıt yaptığı not işlemlerinin geri alma işlemini yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmektekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Ders Kayıtlanma İşlemleri Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.