Görev Tanımı

PP1.3.GT.0158, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Ofisi Personeli

Kod: GT158

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Öğrencilerin kayıt yaptırdığı program düzeyinde bilgi yönetim sisteminden borçlandırma işlemini yapmak ve ödemelerini takip etmek.
 • %10'luk başarı diliminde olan öğrencilerin ve diğer ücret iade işlemlerini yapmak.
 • Mezuniyet işlemleri öncesi öğrencinin borçlanmasını kontrol etmek.
 • Normal öğrenim süresi içerisindeki öğrencilerin YÖKSİS veri tabanındaki sayılarla karşılaştırılarak hatalı olanları bildirmek.
 • İslam Kalkınma Bankası, Afganistan, Yemen hükümet burslusu öğrencilerin ödemesini hesaplayarak ilgili kuruluşlara bildirmek.
 • YTB burslusu olarak üniversiteye yerleşen öğrencilerin burs ödemelerini takip etmek.
 • 667 KHK kapsamında öğrenim gören ğrencilerin ücret ödeme ve aktarımlarını takip etmek.
 • Birden fazla programda aktif olarak görünen öğrencilerin ödeme takibi ve kontrolünü yapmak.
 • Ortak derslerin (UZEM yoluyla verilen) ödemelerinin takibini yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.  

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Katkı payı ve öğrenim ücreti işlemleri personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.