Görev Tanımı

PP4.8.GT.0162, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Isı Merkezi Birimi Personeli

Kod: GT162

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Isı Merkezlerinin bağlı olduğu binalara sıcak su ve buhar akışını sağlamak.
 • Isı merkezlerindeki ısıtma ve buhar sistemlerinin bakım onarım hizmetlerini yapmak ve gerekli durumlarda müdahalede bulunmak.
 • Görev alanı içerisindeki binalara ait Merkezi Isı Santralini işletmek, kalorifer daireleri ve eşanjör dairelerinin bakım onarımını yapmak.
 • Isı Merkezi kazan dairesinin brülör çanakların temizliğinin rutin olarak yapmak.
 • Kazanlarda, eşanjörlerde ve birimlerdeki tesisatlarda meydana gelen arızalar için gerekli işlemleri yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Makine işletme ofisi sorumlusu

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.
 • Buhar Kazanları Ateşleme belgesine sahip olmak.