Görev Tanımı

PP4.8.GT.0191, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Misina ve Çevre Temizliği Ekibi Personeli

Kod: GT191

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Çevrede büyüyen otların biçerek temizlemek.
 • Kampüslerin düzenli olarak çevre temizliğini yaparak temiz kalmasını sağlamak.
 • Gerekli malzemelerin kullanıma hazır halde olmasını sağlamak ve eksik malzemeleri sorumluya bildirmek.
 • Araç ve gereçlerin düzenli bakımlarını yaparak faal durumda olmalarını sağlamak.
 • Birimlerde gelen talep istekleri üzerine diğer temizlik işlerini yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan:Diğer misina ve çevre temizliği ekibi personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.