Görev Tanımı

PP4.8.GT.0195, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Orman Birimi Personeli

Kod: GT195

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Üniversitemize bağlı yerleşkelerdeki ağaçların ve kurupelit kampüsdeki özel ormanların bakımını yapmak.
 • Orman zararlarına karşı mücadele etmek.
 • Ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı önlem almak.
 • Fidanların tekniğe uygun olarak dikmek.
 • Orman ekibinde bulunan donanım, araç ve gereçlerin düzenli bakımlarını yaparak faal durumda olmasını sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Orman personeli veya diğer personeller

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.