Görev Tanımı

PP4.8.GT.0199, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Telefon Santral Ofisi Sorumlusu

Kod: GT199

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Santral, santral alt yapısının  ve çağrı merkezlerin serviste kalmasını sağlamak ve çalıştırmak.
 • Haberleşme  endüstriyel  kontrol ve elektronik  cihaz ve ekipmanların işletme ve bakım ve onarımın yaptırmak.
 • Kampüslerde ve birimlerdeki  santralleri çalışır durumda olmasını sağlamak.
 • Santral  ve çağrı merkezi çalışanlarının eğitim programını hazırlamak ve uygulatmak.
 • Santral ve çağrı merkezlerindeki  personellerin çalışma saatlerini ve izinlerini düzenlemek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

 Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Santral sorumlusu yardımcısı veya diğer birim sorumluları

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programından elektrik elektronik mühendisliği bölümü mezunu olmak.