Görev Tanımı

PP4.8.GT.0201, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Temiz su Arıtma Tesisi Birimi Personeli

Kod: GT201

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Tesisteki kimyasal maddelerin stok durumunu takip etmek ve stoğu azalması durumunda bildirmek.
 • Clor ve alüminyum sülfat tespiti edilen dozajda uygulamak.
 • Temiz su stok durumunu kontrol etmek ve gerekli durumda debiyi artırarak üretimi artırmak.
 • Periyodik olarak çöktürme havuzların temizliğini yapmak.
 • Kum filtrelerinin tıkanıklığı takip etmek ve tıkandığında geri yıkama işlemi ile filtreyi çalışır duruma getirmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan:Temiz su arıtma tesisi personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaögretim mezunu olmak.