Görev Tanımı

PP5.1.GT.0010, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Fakülte Yönetim Kurulu

Kod: GT10

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
  • Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
  • Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  • Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
  • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
  • Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

  •  Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.