Görev Tanımı

PP5.1.GT.0009, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Fakülte Kurulu

Kod: GT9

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,
  • Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır.  

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

  • Fakülte kurulu,dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.