Görev Tanımı

PP1.1.GT.0227, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Eğitim Komisyonu

Kod: GT227

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Yeni akademik birimlerinin açılması önerisi (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Bölüm, Ana bilim Dalı, Araştırma ve Uygulama Merkezi vb. )
  • Yeni öğretim programlarının açılması önerisi; Ön lisans, lisans ve lisans üstü, Yandal, Çift anadal, Ortak lisans ve lisans üstü
  • Yeni açılan öğretim programlarına öğrenci alınması ve kontenjanının belirlenmesi,
  • Açık olan bir öğretim programlarının kapatılması ya da birleştirilmesi önerisi
  • Eğitim-öğretim programlarında değişiklik yapılması önerisi (Yeni ders açılması, Mevcut dersin kapatılması, Varolan derslerde değişiklik yapılması)
  • Üniversitenin eğitim ve öğretimi ile ilgili yasal düzenlemeler (yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler vb.) konusunda görüş bildirilmesi
  • Rektör tarafından yönlendirilen eğitim-öğretim ile ilgili konuların incelenmesi ve görüş bildirilmesi

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler