Görev Tanımı

PP2.1.GT.0232, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Eğitim Öğretim Performansını Ölçme, Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu

Kod: GT232

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Komisyon üyeleri arasından bir başkan seçer.
  • Akreditasyon çalışmalarında bu komisyonların bölüm/ana bilim dalı/ana sanat dalı düzeyinde kurulması talep edilebilmektedir. Bu sebeple ihtiyaç duyulması durumunda bölümler/ana bilim dalları/ana sanat dalları eğitim-öğretim performansını ölçme, değerlendirme ve geliştirme komisyonu kurabilirler. Bölüm/ana bilim dalı/ana sanat dalı düzeyinde kurulan komisyonlar akademik birim komisyonu ile koordineli olarak çalışmalıdır.
  • Akademik birim eğitim-öğretim performansını ölçme, değerlendirme ve geliştirme komisyonu kalite komisyonu tarafından belirlenen ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanarak, eğitim-öğretimde görev alan her bir öğretim elemanının performansını ayrı ayrı değerlendirir. Değerlendirme sonucunda birim ve öğretim elemanı düzeyinde hazırladıkları geri bildirim formlarını idareye sunar. 
  • Komisyon, hazırlayacağı raporlarda öğretim elemanlarının performansını geliştirmeye ilişkin önerilerde bulunabilir.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler