Görev Tanımı

PP1.1.GT.0234, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu

Kod: GT234

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Anabilim veya anasanat dalı kurulu, bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşur.
  • Anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda, anabilim veya anasanat dalı kurulu bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur.
  • Anabilim veya anasanat dalı kurulu, ilgili anabilim veya anasanat dalı programlarının planlanması ve uygulanmasında anabilim veya anasanat dalı başkanına görüş bildirir.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler