Görev Tanımı

PP5.1.GT.0236, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Enstitü Kurulu

Kod: GT236

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Enstitünün, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,
  • Enstitü yönetim kuruluna üye seçmek
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır.  

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

  • Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.