Görev Tanımı

PP5.1.GT.0005, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü

Kod: GT5

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Enstitü/YO/MYO/Merkez kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
 
Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, 
 
Enstitü/YO/MYO ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, birim bütçesi ile ilgili öneriyi  yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
 
Enstitü/YO/MYO birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 
 
2547 sayılı Kanun ile kendisine verilmiş olan görevleri yerine getirmek.
 
Enstitü/YO/MYO ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim -öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı durumlarda yerine Müdür yardımcısı vekalet eder.

Aranan Nitelikler