Görev Tanımı

PP5.1.GT.0238, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Yüksekokul Yönetim Kurulu

Kod: GT238

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
  • Yüksekokulun eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
  • Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  • Müdürün Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
  • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
  • Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

  • Yüksekokul Yönetim Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.