Görev Tanımı

PP1.2.GT.0240, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Kod: GT240

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  •  Öğrencinin muafiyet istediği dersler ile ilgili incelemeyi yapmak ve intibaklarını düzenlemekle yetkilidir.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

  • En az üç üyeden oluşur.