Görev Tanımı

PP1.2.GT.0241, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Bölüm/Program Staj Komisyonu

Kod: GT241

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Staj çalışmalarını planlar ve yürütür. 

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

  • Bölüm/program başkanlığı tarafından görevlendirilen en az üç öğretim elemanından oluşur.