Görev Tanımı

PP2.3.GT.0243, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Yayın Komisyonu

Kod: GT243

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Yayınlar açısından gerekli planlamaları yapar. Basılma sırası, baskı adedi, basılma şekli ve internet ortamında sunum özellikleri hakkında karar verir.
 • Basıma hazır olarak gelen müracaatları inceler. Eserlerin nitelik ve eğitim öğretim İhtiyaçları açısından yayına uygun olup olmadığına karar verir.
 • Gelen yayın taslağının ders kitabı, yardımcı ders kitabı, ders teksirleri ve diğer kategorilerden hangisi olduğunu kararlaştırılır.
 • Basılan ve/veya yayınlanacak olan eserlerin; telif haklarının hesabını ve ödeme şeklini, maliyet hesabını ve satış fiyatlarını belirler.
 • Basılan eserlerin tam metin, mültimedya ve sıkıştırılmış dosya gibi uygun formatta OMU web sayfasında ilgili yerlerde okuyucuların hizmetine sunulmasını kararlaştırır.
 • Basılan Eserlerin uygun ortamda sayısal sunum materyallerinin (CD, Bellek kartları v.s) bedelli veya bedelsiz olarak okuyucuların hizmetine sunulmasını kararlaştırır.
 • Basılan matbu ve e-doküman eserlerin muhafazasını ve arşivlenmesini sağlar.
 • Basımı beş (5) yılı geçmiş satışı olmayan kitapların (Ü.Y. Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince) ilgili birimlere ücretsiz dağıtımına karar verir.
 • Basılan eserlerin Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinde belirlenen kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapar.
 • Yayın komisyonu, çalışma açısından öğretim elemanları ile diğer idari personelin hizmetlerinden yararlanır, gerektiğinde meslek gruplarına göre geçici alt komiteler kurar.
 • Elektronik ortamda yayınlanacak eserlerin yayın biçim ve teknik formatlarını belirler.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler