Görev Tanımı

PP5.1.GT.0004, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Senato

Kod: GT4

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  • Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  • Rektörün onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  • Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
  • Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  • Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  • Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  • Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Vekalet Durumu

Yok

Aranan Nitelikler

Senato rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden, fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.