Görev Tanımı

PP5.1.GT.0250, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı

Kod: GT250

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Birimi temsil görevini yerine getirmek,
  • Birimin programları, çalışmaları ve etkinlikleri hakkında ilgili makamları bilgilendirmek,
  • Birim personelinin, sorumlulukları ve birimin amaçları ve/veya programları doğrultusunda çalışmalarını sağlamak.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler