Görev Tanımı

PP1.4.GT.0251, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: AKTS-DE Koordinatörü

Kod: GT251

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Kurumunun AKTS/DE ilke ve mekanizmalarına uyumunu ve AKTS’ye dahil olma isteğinin devamlılığını sağlamak ve çalışma takvimini oluşturmak,
  • AKTS’yi kurumun içinde ve dışında tanıtmak, AKTS’nin uluslararası ortaklık faaliyetlerinde kullanılmasını sağlamak ve birim koordinatörlerine danışmanlık ve destek vermek, 
  • AKTS hakkında akademik birimleri bilgilendirmek  Birim Koordinatörleriyle birlikte AKTS Bilgi Paketinin hazırlanmasını, bu paketin yayımlanmasını sağlamak ve çalışmalar konusunda üniversite yönetimine rapor sunmak,  
  • Diploma Eki’nin tüm mezunlara ücretsiz ve otomatik olarak verilmesi çalışmalarını koordine etmek.
  • Değişim Programlarından yararlanan öğrencilere başarılı oldukları krediler için tam tanınma sağlanması için akademik ve ilgili idari birimlerle yapılacak çalışmaları koordine etmek
  • Değişim Programlarından yararlanan öğrencilere AKTS kredileri ve tanınma konularında destek vermek ve danışmanlık yapmak.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler