Görev Tanımı

PP1.4.GT.0254, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Uluslararası Öğrenci Koordinatörü

Kod: GT254

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Uluslararası öğrenciler ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
  • Uluslararası öğrencileri için sosyal faaliyetler ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve koordine etmek.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler