Görev Tanımı

PP1.4.GT.0256, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: OMÜ-YÖS Ofisi Sorumlusu

Kod: GT256

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • OMÜ-YÖS sınavının yapılacağı yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinin belirlenmesi,
  • Sınav ve tanıtım ile ilgili protokolleri hazırlaması, tanıtımının ve sınavın diğer üniversiteler tarafından tanınırlığının sağlanabilmesi, sınav ilkeleri ve dillerinin belirlenmesi gibi hususları gerçekleştirmek,
  • Uluslararası İlişkiler Birimi, UZEM ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ortak çalışması ile Akademik Takvimin (Uluslararası Öğrenci Başvuru, Sınav ve Yerleştirme Takvimi) hazırlanması ve Üniversite Senatosuna sunulması,
  • Sınavla ilgili resmi yazışmaların yapılması,
  • OMÜ-YÖS sınavının uygulanmasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ile koordinasyonu sağlamak,
  • Sınavla ilgili adaylara rehberlik etmek ve danışmanlık hizmeti vermek
  • Yurt dışı tanıtım fuarları ile ilgili işlemleri yürütmek.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler