Görev Tanımı

PP1.4.GT.0257, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Erasmus AGH/Gençlik Programları Sorumlusu

Kod: GT257

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • AGH Projelerini koordine etmek
  • Gelen ve giden gönüllülere destek sağlamak
  • İlgili yerel ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek
  • Proje finansmanını yönetmek ve raporlamaları yapmak
  • Gönüllülere gidiş öncesinde, proje esnasında ve dönüş sonrası rehberlik yapmak
  • AGH Proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasını sağlamak
  • Devam eden projelerin tanıtımını yapmak
  • KA105 AGH Projesi yazım ve başvuru süreçlerini yürütmek.
  • AGH web sitesini güncel turmak
  • Atölyeler, sunumlar ve birebir görüşmeler aracılığıyla ilgili etkinliklere destek sağlamak

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler