Görev Tanımı

PP1.4.GT.0258, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Erasmus Gelen Öğrenci Sorumlusu

Kod: GT258

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Erasmus Takviminin ve gelecek aksiyon planlarının oluşturulmasına ve uygulanmasına destek olmak
 • Erasmus genel istatistiklerinin, YÖK vb. raporlarının hazırlanmasına destek olmak
 • Erasmus Değişim Programı ile üniversitemizde eğitim almaya hak kazanmış öğrencilerin tüm süreçlerinde gerekli desteği vermek
 • Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda gereken desteği sağlamak
 • Gelen öğrenci oryantasyon günlerinde aktif olarak görev almak
 • Partner olabilecek üniversiteleri araştırıp teklifte bulunmak
 • Partner üniversitelerden gelen akademik ve idari personelin gerekli evraklarını hazırlamak, gerekli bölümler ile ilişkisini sağlamak ve misafir etmek
 • Erasmus Kurumu Koordinatörlüğü tarafından yapılan bütün organizasyonlarda aktif olarak görev almak; takip edilen bütün süreçlerde gereken desteği sağlamak
 • Gelecek öğrencilerin başvurularını almak, dosyalarını tutmak
 • Erasmus ile gelen öğrencilerle ilgili gerekli organizasyonu yapmak, takip etmek
 • Öğrencilerin başvurularının güncel prosedüre uygunluğunu sağlamak, öğrencileri süreç oyunca haberdar etmek
 • Öğrencilerin üniversiteler ile gerekli yazışmaları yapmak
 • Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda gereken desteği sağlamak
 • Erasmus Değişim Programı ile üniversitemizde dönem geçirmeye hak kazanmış öğrencilerin kabul mektubunun yazılmasından Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim aldıktan sonra ülkelerine geri döndükleri döneme kadar başta lojistik olmak üzere her türlü destek sağlanmasında aktif olarak görev almak

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler