Görev Tanımı

PP1.4.GT.0262, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Erasmus Birim Koordinatörü

Kod: GT262

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Erasmus web sayfasındaki bilgileri düzenli olarak takip etmek ve sayfadaki bilgilerden haberdar olmak
  • UİB ile eşgüdüm ve uyum içerisinde çalışmak
  • UİB ve fakülte/yüksekokul/enstitü koordinatörü ile bölüm arasındaki koordinasyonun sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlanmak
  • Bölümün gereksinimlerine uygun yeni bağlantıların kurulması, süresi biten Erasmus kurumlararası anlaşmalarının yenilenmesini ve yeni anlaşmalarının yapılmasını sağlamak, bölümdeki öğretim elemanlarını anlaşma yapmak konusunda teşvik etmek.
  • UİB hareketlilik faaliyetlerinin sağlıklı yürümesine bölümü adına destek vermek, koordinatörü olduğu bölümde Erasmus Programının işleyişini koordine etmek
  • Erasmus Programı ile ilgili olarak karşılaşılan problemlerin çözümünde aktif rol almak, gerekli görülen hallerde UİB ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak.
  • Yüksekokul / Enstitü / Bölüm veya Anabilim Dalı AKTS bilgi paketlerinin hazırlanması, güncellenmesi ve kurum koordinatörüne gönderilmesinden sorumlu olmak
  • Bölümdeki öğretim elemanlarını gelişmelerden haberdar etmek

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler