Görev Tanımı

PP1.4.GT.0263, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Mevlana Ofis Sorumlusu

Kod: GT263

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Mevlana Programı giden/gelen öğrenci ve gelen personel başvuru işlemlerini yürütmek (öğrenci başvurularının teslim alınması ve formların imza transkript gibi eksiklerinin kontrolü)
 • Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon programı hazırlamak,
 • Hareketliliğe hak kazanan öğrencilerin karşı kurumlara başvuru ve kabul işlemlerini takip etmek
 • Kabul edilen öğrenci ve personelin pasaport ve vize işlemlerinde ofis tarafından sağlanacak belgeleri hazırlamak ve öğrencilere ulaştırmak
 • Mevlana ile ilgili resmi yazıları yazmak, takip etmek ve dosyalamak
 • Hareketlilik süresince öğrencilerin ve personelim ofisle ve bölümleri ile koordinasyonunu sağlamak, ilgili belgelerin işlem süreçlerini takip etmek
 • Transkriptleri ulaşan öğrencilere transkriptlerini teslim etmek, dönüş evraklarını kontrol etmek ve dönüş işlemlerini evraklarını kontrol ederek kalan ödemenin yapılabilmesi için dosyalarını hazırlamak,
 • Mevlana programı ile ilgili bilgi almak için gelen öğrencilere programla ilgili detaylı bilgi vermek,
 • Web sayfasındaki bilgileri kontrol ederek güncel tutmak
 • Mevlana Programı ile ilgili duyuruları Üniversite genelinde duyurmak
 • Proje Bazlı Mevlana Programı başvurularının YÖK’e gönderilmesi işlemlerini takip etmek
 • Mevlana Programı ile ilgili olarak YÖKSİS’e veri girişini yapmak

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler