Görev Tanımı

PP1.4.GT.0264, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Uluslararası ilişkiler Birimi Şube Müdürü

Kod: GT264

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Birimin çalışmalarında ve görev tanımında yer alan tüm konularda başkana yardımcı olmak,
  • Başkanın vereceği görevleri yapmak,
  • Birim personelinin, sorumlulukları ve birimin amaçları ve/veya programları doğrultusunda çalışmalarını yürütmek.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler