Görev Tanımı

PP1.4.GT.0265, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Uluslararası Öğrenci işleri Personeli

Kod: GT265

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Üniversitede öğrenim görmek isteyen aday öğrencilere broşür ve kitapçık hazırlamak
  • Üniversitenin tanıtımını yapmak, başvuru süreci hakkında bilgi vermek,  
  • Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencileri bürokratik işlemler, sosyo-kültürel faaliyetler, güncel duyurular vb. hakkında bilgilendirmek,
  • Uluslararası öğrencilerin kayıt-kabul, yerleşke, barınma-yurt, sağlık hizmetleri vb. işlemlerinin yürütülmesinde bilgi akışını hızlandırmak ve koordinasyonu sağlamak,
  • Öğrencilerin sorunlarını gözlemleyerek çözüm sürecini hızlandırmak,
  • Öğrenci Toplulukları oluşturarak öğrencilerin iletişimini kuvvetlendirmek; bölge ve ülke temsilcilerinin seçilmesini sağlamak ve bu sayede öğrencilere ulaşmayı kolaylaştırmak,
  • Belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek, öğrencilerin projelere aktif olarak katılımını sağlamak, kültürel tanıtımlar gerçekleştirmek.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler