Görev Tanımı

PP4.3.GT.0277, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Sınav Komisyonu

Kod: GT277

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • OMÜ Hizmet İçi eğitim Yönergesi kapsamında gerçekleştirilen sınavlar için yazılı sınav süreleri, sorular ve cevap anahtarlarını düzenlemek,
  • Sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini gösteren tutanağı doldurmak,
 
 

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler