Görev Tanımı

PP1.3.GT.0279, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Farabi Programı Kurum Koordinatörü

Kod: GT279

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Farabi Değişim Programı ilanları sonucunda oluşan başvuru listelerinin kontrolünü yapmak,
  • Farabi ikili protokollerinin takibini yapmak, Öğretim Üyesi ve Öğrencilere ait hareketlilik protokollerini onaylamak,
  • Harcama Yetkiliği görevini yürütmek,
  • Farabi Programı bütçelerini yıllık kontenjanlara göre eşit şekilde dağıtmak ve ödeme işlemlerini takip etmek,
  • Koordinatörlük ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,
  • Koordinatörlük birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, disiplini sağlamak,
  • Koordinatörlüğün diğer birimler, kuruluşlar ve üst yönetim ile ilişkilerini düzenlemek, temsil görevini yerine getirmek,
  • Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler