Görev Tanımı

PP2.3.GT.0282, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Proje Değerlendirme Komisyonu

Kod: GT282

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Proje (BAP) başvurularının kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, dondurulması, kapatılması, iptali ve sonuçlandırılması aşamalarında görüş oluşturarak BAP Komisyonuna sunmakla görevlidir.Proje başvurularını hakem değerlendirmeleri doğrultusunda inceleyerek kabul veya ret konularında görüşlerini BAP Komisyonuna sunmakla görevlidir.
  • Proje Değerlendirme Komisyonları (PDK) Başkanın çağrısı üzerine toplanmakla sorumludur.
  • PDK, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ile projede fasıllar arası aktarım, ek süre, ek ödenek vb. talepleri değerlendirmek ve öneri niteliğindeki kararını BAP Komisyonuna bildirmekle sorumludur.
  • PDK, ara raporları değerlendirerek sonraki dönemde desteğin devam edip etmemesine karar verip, öneri niteliğindeki kararını BAP Komisyonuna bildirmekle sorumludur.
  • PDK, proje sonuç raporunu değerlendirmek ve öneri niteliğindeki kararını BAP Komisyonuna bildirmekle sorumludur.
 

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler