Görev Tanımı

PP5.1.GT.0291, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Birim İSG Sorumlusu

Kod: GT291

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Birimin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerini takip etmek, gerektiğinde Birim İSG Yöneticisi’ni bilgilendirmek,
  • Birim İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi’nin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli desteği sağlamak,  yürüttüğü çalışmaları koordine etmek ve gerektiğinde bu çalışmalara iştirak etmek,
  • Birim Risk Değerlendirme Ekibi içerisinde Risk Değerlendirme faaliyetlerine katılmak ve bu değerlendirme sonucu ortaya çıkan eksiklerin giderilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, İSG Birim Yöneticisi’nin onayına sunmak ve yapılan çalışmaları takip etmek,
  • Birim Acil Durumu Planı hazırlanması sürecini koordine etmek, hazırlanan planının uygulanmasına ilişkin tatbikatları planlamak, uygulama sonucu Tatbikat Tutanağı’nın tutulmasını ve görülen eksiklerin giderilmesine yönelik planlamanın yapılmasını sağlamak, yapılan faaliyetleri izlemek,
  • Birim çalışanlarına yönelik düzenlenecek İSG Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli planlamayı yapmak,  çalışanların eğitime katılımlarını sağlamak ve Eğitim Katılım Tutanağı ile kayıt altına almak,
  • Çalışanların İşe Giriş ve Periyodik  Muayenelerinin gerçekleştirilmesinde İşyeri Hekimi’ne gerekli desteği vermek, çalışanların gerekli tetkikleri yaptırmalarını sağlamak,
  • Birim çalışanlarının İSG ile ilgili hak ve yükümlülüklerine ilişkin çalışmaları, Birim Çalışan Temsilcisi ile birlikte yürütmek,
  • Varsa Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun aldığı kararların sekreterya işlerinin yapılmasını sağlamak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını takip etmektir.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler