Görev Tanımı

PP5.1.GT.0293, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Birim İSG Çalışan Temsilcisi

Kod: GT293

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Birimde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaları izlemek  ve gerektiğinde bu çalışmalara katılmak,
  • İşyerinde olası tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için İSG Birim Yöneticisinden tedbir alınmasını istemek,
  • Birim yönetimine  İş Sağlığı ve Güvenliği alanında önerilerde bulunmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her türlü konuda çalışanları temsil etmek,
  • İSG Birim Yöneticisi, İSG Birim Sorumlusu, Birim İşyeri Hekimi ve Birim İş Güvenliği Uzmanı ile koordine bir şekilde çalışmalarını yürütmektir.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler