Görev Tanımı

PP5.1.GT.0295, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İşyeri Hekimi

Kod: GT295

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Görevlendirildiği birimlerde, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen görevleri ve 11. maddesinde belirtilen yükümlülükleri, aynı yönetmeliğin 10. maddesinde belirtilen yetkiler çerçevesinde (kısmi zamanlı görevlendirildiyse asıl işini aksatmadan) yerine getirmek,
  • Varsa görevlendirildiği işyerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda görev almak,
  • OSGB tarafından görevlendirildiğinde, yapacağı çalışmaları OSGB Diğer Sağlık Personeli ile birlikte, OSGB Sorumlu Müdürü ve OSGB'de görevli diğer İşyeri Hekimleri ile koordineli bir şekilde yürütmek,
  • Görev verilmesi halinde Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulunda görev almak,
  • Birim Yönetimine, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapacağı tüm çalışmalarda danışmanlık hizmeti vermektir.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler