Görev Tanımı

PP5.2.GT.0300, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Kalite Elçisi

Kod: GT300

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Kalite Kültürünün yaygınlaşmasına  katkı sağlamak,
  • Stratejik Plan İzleme ve Kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında sorumlusu olduğu süreçlerle ilgili kurumsal gösterge ve süreç izleme kriteri bilgilerini toplamak,
  •  KALEM yazılımına veri girişi  yapmak,
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler