Görev Tanımı

PP5.2.GT.0301, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Geri Bildirim Kutusu Açma Görevlisi

Kod: GT301

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Geri bildirim kutularının belirlenen tarihlerde açmak,
  • Gizlilik ilkesine uygun olarak formların kapalı zarflara koymak
  • Teslim tutanağı formu ile Kalite Koordinatörlüğüne teslim etmek
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler