Görev Tanımı

PP5.2.GT.0301, R1, Ocak 2020

Görev Adı: Geri Bildirim Kutusu Açma Görevlisi

Kod: GT301

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

• Geri bildirim kutularını “Paydaş Geri Bildirim Prosedüründe” belirlenen tarihlerde açmak,
• Gizlilik ilkesine uygun olarak formların kapalı zarflarda muhafaza etmek,
• “PP.5.3.FR.0003-Geri Bildirim Kutusu Açma ve Teslim Tutanağı Formu (Kampüs İçi Birimler)” ve
  “PP.5.3.FR.0031-Geri Bildirim Kutusu Açma ve Teslim Tutanağı Formu (Kampüs Dışı Birimler)”nu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak Kalite Koordinatörlüğüne teslim etmek,
 
 

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler