Görev Tanımı

PP5.1.GT.0314, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Ofisi Personeli

Kod: GT314

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Rektörlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini organize etmek ve yürütmek.
 • Üniversitenin faaliyet ve etkinliklerini takip etmek, mesleki, sosyal ve kültürel her türlü faaliyetlerinin, gelişme ve yeniliklerinin basın yayın organlarına gönderilmesini sağlamak,
 • Kurumumuza ait; ilgili basın haberlerini takip etmek, değerlendirmek bunlara ait bilgi, cevap ve tekziplerin hazırlanarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.
 • Üniversite ile ilgili olarak Basın Yayın organlarının röportaj ve çekim taleplerinin değerlendirilmesi, karşılanması randevu ve organizasyonlarını sağlamak.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi kurumsal kimliğinin oluşturulması/korunması
 • Fakülte, bölüm ve birimler ile öğrenci topluluklarından (SKS Daire Başkanlığı aracılığıyla) gelecek grafik tasarım taleplerini karşılamak üzere
 • Afiş, ilan, broşür vb. çalışmaları yürütmek
 • Tanıtım faaliyetlerini yürütmek, etkinliklerde Üniversiteyi temsil etmek.
 • Üniversitenin sosyal medya yönetimi
 • OMÜ Bülten dergisi içerik yönetimi ve tasarımı
 • Broşür, dergi vb. tasarımları yürütmek
 • Üniversitenin www.omu.edu.tr web sitesinde Haberler, Duyurular, Etkinlik Takvimi ve Aday Öğrenci sekmelerinin yönetimi
 • Etkinlikleri dinlemek, gözlemlemek, röportaj yapmak, ses kaydı ve not almak gibi tekniklerle takip etmek,
 • Rektörün makam ziyaretleri ve faaliyetleri takip etmek, tüm bu faaliyetleri haber aline getirerek onaylanan haberleri web sitesine kaydetmek, sosyal medya ve basın ile paylaşmak,
 • Görevli olduğu etkinliklerinin fotoğrafını çekmek istenmesi halinde video kaydını almak
 • Takibini yaptığı etkinliğin sonuçlarını haber metni haline getirmek ve kontrol için Koordinatör/Müdüre göndermek,
 • Onaylanan haberleri web sitesine girmek ve sosyal medyada paylaşmak, basın ile paylaşmak,
 • OMÜ’nün süreli ya da süresiz yayınlarında yer alacak tanıtım yazısı, haber ya da röportajlarla ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen tanıtım fuarlarına katılmak,
 • Günlük basın yansımalarını takip etmek, e-mail ve kağıt çıktısı olarak Rektöre iletmek,
 • Üniversitenin çeşitli birimlerince bildirilen etkinlikleri web sitesindeki etkinlik takvimine girmek,
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversite web sayfasında bulunan etkinlik takvimine kaydedilen faaliyetleri haftalık ve günlük olarak takip etmek,
 • Müdürün birimin faaliyetleriyle ilgili olarak verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Muhabir yukarıdaki görevlerini yerine getirmede Koordinatör/Müdüre karşı sorumludur.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az önlisans programlarından mezun olmak.