Görev Tanımı

PP5.1.GT.0318, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Birim Arşiv Personeli

Kod: GT318

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

- Ünitelerden gelen arşivlik malzeme ile arşiv malzemesini teslim almak.
- Ünitelerden teslim alınan malzemeyi uygun koşullarda muhafaza etmek, kayba uğramalarını önlemek.
- Klasör içeriğinin,  standart dosya planı ile uyumluluk  kontrolunün sağlanması.
- Ünitelerden gelen yararlanma taleplerini karşılamak.
- Ayıklama ve imha çalışmalarına katılarak imha süreçlerinde görev almak.
- Kurum Arşivinden gelen arşiv işlemleri ile ilgili talimatları yerine getirmek.
 

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler