Görev Tanımı

PP5.1.GT.0317, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Kurum Arşiv Personeli

Kod: GT317

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

- Birimlerden arşivlik malzeme ile arşiv malzemesini teslim almak.
- Birimlerden teslim alınan malzemeyi uygun koşullarda muhafaza etmek, kayba uğramalarını önlemek.
- Birimlerden teslim alınan malzemeyi asli düzenleri içerisinde aidiyetlerini bozmadan yerleştirmek.
- Depo yerleşim planını hazırlamak.
- Ayıklama ve imha komisyonlarını oluşturmak,
- Malzemenin niteliğini belirterek tespit ve değerlendirmesini yapmak,
- Birimlerce tespit edilen imhalık malzeme ile kurum arşivinde yapılan ayıklama sonucunda imha komisyonunca belirlenen imhalık malzemenin imhasını sağlamak,
- Arşivlik malzemenin tamir ve restorasyonunu yapmak veya yaptırmak,
- Kurum arşivlerinden yararlanma taleplerini karşılamak, kolaylaştırıcı tedbirleri almak,
- Standart Dosya planına uygun olarak arşivleme işlemi yapılmasını izlemek,
- Birim Arşivleri ile koordinasyon sağlayarak arşiv işlemlerini yürütmek ve yönetmek.

Vekalet Durumu

- Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.

Aranan Nitelikler