Görev Tanımı

PP4.7.GT.0324, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Diğer Sağlık Personeli

Kod: GT324

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Görevlendirildiği işyerinde veya OSGB'de, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde Diğer Sağlık Personeline verilmiş görevleri ve 18. maddesinde belirtilen yükümlülükleri, aynı yönetmeliğin 17. maddesinde belirtilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmek,
  • Görevlendirildiği işyerinde veya OSGB'de görevli İşyeri Hekimleri ile birlikte çalışmak,
  • Üst Yönetim veya OSGB Sorumlu Müdürü tarafından kendisine verilen benzeri görevleri yerine getirmektir.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler