Görev Tanımı

PP4.5.GT.0325, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-İdari İşler Birim Yöneticisi

Kod: GT325

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Sorumlu olduğu ofis personelinin KYS gerekliliklerine uygun olarak, süreç kartlarında gösterildiği biçimde çalışmasını sağlamak,
  • Bağlı ofislerde yürütülen faaliyet/süreçlerle ilgili olarak belirlenmiş izleme kriterlerine ait verileri toplamak ve süreç elçisine iletmek,
  • Bağlı ofislerde görevli personelin güncel mevzuatı takip etmesini, değişiklikler hakkında bilgilenmesini, görevlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütmesini, yapacakları iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanacak biçimde yerine getirmelerini sağlamak. 
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uyulmasını sağlamak.
  • Bağlı ofislerde görevli personelin faaliyetlerde kullandıkları otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini sağlamak.
 
 

Vekalet Durumu

Vekalet; Mali İşler Birim Yöneticisi veya İdari İşler Birim Personeli

Aranan Nitelikler

  • 657 sayılı kanuna tabi çalışıyor olmak