Görev Tanımı

PP5.2.GT.0327, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT-Süreç Sorumlusu

Kod: GT327

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Sorumlusu olduğu süreç kartlarının takip etmek,ve güncelliğini sağlamak,
 • Sorumlusu olduğu süreçle ilgili düzeltici ve iyileştirici faaliyet taleplerini değerlendirmek, gerekli gördüğü durumlarda düzeltici iyileştirici faaliyet tasarlamak,
 • Sorumlusu olduğu süreçle ilgili dış kaynaklı dokümanları takip etmek ve gerekli güncellemelerin dış kaynaklı doküman listesinde yer almasını sağlamak ve sürecin yürütüldüğü birimlere duyurmak,
 • Sorumlusu olduğu süreçle ilgili izleme kriterlerini belirlemek, bu kriterler için hedef koymak,
 • Sorumlusu olduğu süreçle ilgili izleme kriterlerinin gerçekleşme sonuçlarını takip etmek, gerekli durumlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyet tasarlamak,
 • Sorumlusu olduğu süreçle ilgili geri bildirimleri değerlendirmek, gerekli durumlarda düzeltici ve iyileştirici faaliyet tasarlamak,
 • Sorumlusu olduğu süreçle ilgili risk ve fırsatları OMÜ Risk ve Fırsat Prosedürünü dikkate alarak değerlendirmek, 
 • Sorumlu olduğu süreçle ilgili kalite dokümanlarını sürekli gözden geçirip gerekli gördüğü doküman değişikliklerini kalite koordinatörlüğüne bildirmek,
 • KALEM yazılımında yer alan düzeltme kayıtlarını gözden geçirip değerlendirmek,
 • Süreç sorumlusu, yapacağı tüm iş ve işlemlerden Süreç Koordinatörüne karşı sorumludur.

Vekalet Durumu

 Süreç Sorumlusunun görevde olmadığı durumlarda yerine  bir alt kademe yöneticisi vekalet eder.

Aranan Nitelikler

 • 2914 sayılı ya da 657 sayılı kanuna tabi çalışıyor olmak