Görev Tanımı

PP5.1.GT.0328, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Dekan Yardımcısı

Kod: GT328

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Fakülteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler için bölümlerle koordineli olarak oryantasyon programı hazırlamak ve uygulamak,
 • Bölümlerle irtibat halinde bulunarak, her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir şekilde yürütülmesinin takibini yapmak,
 • Bölüm başkanlıklarınca gerçekleştirilen, eğitim öğretim sürecinde derse yazılım, ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesi, vb. gerekli süreci takip ederek işleyişi sağlamak,
 • Öğretim elemanlarının hazırlayacakları “öğretim programlarının” internet ortamında ilan edilmesini ve duyurulmasını sağlamak,
 • Fakültede yapılacak olan sınav programlarının hazırlanmasını ve koordinatörlerce takibinin yapılmasını sağlamak,
 • Öğretim elemanlarının akademik yükseltme ve atanma kriterlerinin uygulanmasını ilgili komisyon ile ortaklaşa yapılmasını sağlamak,
 • Bölüm başkanları ve ilgili koordinatörlerle birlikte ERASMUS, Farabi (v.b.) programların planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
 • Fakülte Stratejik Plan komisyonu ile birlikte Stratejik Planın hazırlanmasını sağlamak,
 • Fakültenin WEB sayfasının hazırlanması ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,
 • Fakültedeki öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip etmek,
 • Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapabilmeleri konusunda gerekli önlemleri almak,
 • Fakültedeki idari işlerin yürütülmesinde Fakülte sekreteri ile koordineli çalışmak,
 • Fakültedeki uygulama birimlerinin işleyişini takip etmek,
 • Fakülte adına gerçekleştirilen her türlü akademik ve idari görevlendirmeleri (kongre, konferans, 35. madde, 13b, vb.) ilgili bölüm başkanlıklarıyla koordineli çalışarak takibini yapmak,
 • Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlamak ve kontrol etmek,
 • Fakültede öğrenci temsilciliklerinin seçimini sağlamak,
 • İlgili bölüm başkanlığı ile koordineli çalışarak Fakültede eğitim-öğretimin aksamadan yapılmasını sağlamak, 
 

Vekalet Durumu

 • Diğer Dekan Yardımcısı

Aranan Nitelikler