Görev Tanımı

PP5.1.GT.0330, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: YO/MYO Kurulu

Kod: GT330

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • YO/MYO' nun, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,
  • YO/MYO yönetim kuruluna üye seçmek
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır.  

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler