Görev Tanımı

PP4.7.GT.0331, R8, Mayıs 2019

Görev Adı: Toplantı Salonu Sorumlusu

Kod: GT331

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Salonu kullanıma her zaman hazır bulundurmak.
 • Toplantı öncesi salonun havalandırılması, kullanılacak cihazların açılması ve toplantı sonrası uygun bir şekilde kapatılmasını sağlamak.
 • Toplantı sonrası salonun temizliğini yaptırmak. Belirli zaman aralıklarında genel temizlik yapılmasını sağlamak.
 • Bilgisayarların güncelliğini kontrol etmek ve salondaki sistemle uyumlu çalışmasını sağlamak.
 • Salon içerisinde oluşan her türlü arıza ve eksiklikleri ilgili birime ileterek giderilmesini sağlamak.
 • Üniversitemiz dışında başka bir kurum tarafından salonda yapılacak olan toplantı faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı desteğin verilmesini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Aranan Nitelikler

 • En az lisans mezunu olmak.